Vrtné práce a geologický průzkum

Inženýrsko - geologický průzkum

Nabízíme služby vlastních inženýrských geologů a statiků při zakládání staveb, včetně dodání závěrečného vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu a návrhu založení novostavby nebo návrhu zajištění stavebních poruch stávajících objektů.


Horizontální odvodňovací vrty a sanace sesuvů

Zvládáme sanace sesuvů půdy v nepřístupných svahových lokalitách, odvodnění podzákladí staveb, jímání vodních zdrojů, vybudování ochranného, sanačního a monitorovacího systému při havarijním znečištění vod a zemin. Horizontální odvodňovací vrty až do délky 160 m, průměry 89 až 108 mm metodou "ztraceného dláta".


Vrtané studny

Určení parametrů vrtu v závislosti na geologických poměrech lokality a požadované vydatnosti zdroje. Vlastní provedení vrtu, vystrojení zárubnicemi se štěrbinovým filtrem a filtračním obsypem, utěsnění mezikruží.

Vybavení firmy umožňuje používat následující technologie vrtání:

  • vrty jádrové o průměru 46-156 mm do hloubek cca 50 m
  • vrty horizontální-odvodňovací (průměr 89-133 mm délky do 100 m)
  • vrty hydrogeologické monitorovací – sledování hladiny podzemní vody, kontrola nepropustnosti skládek TKO, skladů PHM, apod. (průměr 89-310 mm s výstrojí ocelovou, PVC, PE)
  • vrty hydrogeologické jímací (průměr 150-254 mm, s výstrojí ocelovou, PVC, PE s atestem pro pitnou vodu)
  • velkoprůměrové studny (do 450 mm v horninách tř. I-III)
  • vrty pro tepelná čerpadla (průměr 165-194 mm, osazení výměníkem LPE 32x3)

Vrty pro využití geotermální energie

Ve spolupráci se zavedenými dodavateli technologií ekologického vytápění provádíme dodávky různých variant vytápění tepelnými čerpadly.


Vrtné práce a geologický průzkum - ukázka naší produkce:

Vrtné práce a geologický průzkum
Vrtné práce a geologický průzkum
Vrtné práce a geologický průzkum
Vrtné práce a geologický průzkum
Vrtné práce a geologický průzkum
Vrtné práce a geologický průzkum
Vrtné práce a geologický průzkum
Vrtné práce a geologický průzkum
Vrtné práce a geologický průzkum
Vrtné práce a geologický průzkum