Mikropiloty

Mikropilotové zakládání

Mikropiloty jsou maloprofilové piloty do průměru 300 mm, které se do okolní zeminy upínají vysokotlakou injektáží kořene mikropiloty. Podle očekávaného namáhání se mikropiloty vystrojují ocelovými trubkami průměru 70/12, 89/10, 108/10 108/16 mm, případně několika pruty betonářské oceli. Mikropiloty se používají především v místech, kde jsou geologické poměry nevhodné pro vrtání velkoprůměrových pilot, nebo ve stísněných prostorách stavebních objektů v interiéru.

 

Mikropiloty přenáší konstrukční zatížení přes nevhodné vrstvy půdy do půdních vrstev vhodných k založení stavby. Vzhledem k použití vrtů s malým profilem a k možnosti provedení šikmého vrtu, se mikropiloty používají kromě mikropilotového založení novostaveb také k rekonstrukcím a lze je využít jako sanační metodu pro zvýšení únosnosti základových konstrukcí.

 

Použití mikropilot

  • v místech, kde nelze použít velkoprůměrové piloty
  • v interiérech budov (základy pod vestavky nebo pod stroje)
  • možnost šikmých vrtů
  • zvýšení únosnosti stávajících základů staveb
  • statické zajištění budov

 


Mikropiloty - ukázka naší produkce:

Mikropiloty
Mikropiloty
Mikropiloty
Mikropiloty
Mikropiloty
Mikropiloty
Mikropiloty
Mikropiloty
Mikropiloty
Mikropiloty
Mikropiloty
Mikropiloty
Mikropiloty
Mikropiloty
Mikropiloty
Mikropiloty
Mikropiloty