Stříkané betony

Technologie stříkaných betonů (torkretů) je založena na pneumatické dopravě suché nebo mokré betonové směsi na místo určení. Betonová směs je dopravována tlakovými hadicemi, které jsou zakončeny stříkací tryskou, do které je přivedena tlaková záměsová voda s urychlovačem tuhnutí.

 

Stříkané betony provádíme jak na povrchu, tak v podzemí.

 

Technologie stříkaných betonů se využívá samostatně, nebo v kombinaci s dalšími stavebními technologiemi, při budování opěrných stěn, zajištění stavebních jam a nestabilních svahů, sanaci a zpevnění starých betonových konstrukcí.

 

Stříkaný beton se používá zejména tam, kde nelze použít litý beton, ať z důvodů vysoké pracnosti bednění nebo pro nepřístupnost místa betonáže. Na přání zákazníka lze stříkané betony provést s hlazeným povrchem.


Stříkané betony - ukázka naší produkce:

Stříkané betony
Stříkané betony
Stříkané betony
Stříkané betony