Injektáže

Principem injektáží je vyplnění volných pórů horninového prostředí tekutou směsí (na bázi cementu nebo polyuretanových pryskyřic), která po určité době ztuhne a utěsní, případně zpevní vymezený prostor. Účinek injektáže je závislý na uspořádání soustavy injektážích vrtů a složení injektážní směsi.

 

Zpevňující injektáže se provádějí v podzákladí staveb (mosty, opěrné zdi, historické objekty), těsnící injektáže v hrázích vodohospodářských děl, při těsnění skládek tuhého komunálního odpadu.